Vektlodd

Beskrivelse: Et mangekantet vektlodd for å veie godt sølv på balansevekten – dirhemer og polyedriske vektlodd – handels vektlodd –
Årstall: 793 – 1066
Tidsepoke: Vikingtid
Materiale: Kobberlegering
Mål: 10 mm
Vekt: 3,1 gram
Stempel: de store flatene har stempeldekor av antall prikker

Funnopplysninger:

Funnet av: Dan Thomas Christophersen
Dato: 3 mars 2017
Land: Norge
Fylke: Østfold
Kommune: Råde
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Vektlodd er metallstykker som brukes enkeltvis eller sammen for å bestemme vekten av en viss mengde gods. Allerede så tidlig som i bronsealderen synes man å hatt en viss kjennskap til vekt. Funn av metallforråd av oppdelt bronse tyder på at fragmentene har blitt veid, men om det fantes et bestemt vektsystem vites ikke. Verken vektredskaper eller vektlodd forekommer i funn fra bronsealderen.


 

Du liker kanskje også…