Spinnehjul

Beskrivelse: Spinnehjul
Tidsepoke: Vikingtid – Middelalder
Materiale: Kleberstein
Tykkelse: 9 mm
Diameter: Utvendig 34-38 mm. innvendige hull 11 mm.
Vekt: 17,2 gram
Annen info: Overflatefunn etter pløying

Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: 19 august 2016
Fylke: Østfold
Kommune: Våler
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Kleberstein:

Gneis, sandstein, leirskifer, jaspis, klorittskifer, serpentin og kleber blant de bergartene som er blitt brukt til snellehjul. 

I førmoderne tid har kleberstein blitt benyttet til ulike former for husgeråd. Kar av kleber er kjent fra yngre bronsealder og frem til slutten av førromersk jernalder. Karene forsvinner trolig deretter i norsk materiale og dukker ikke opp igjen før inngangen til vikingtid (rundt 800 e.Kr), da karproduksjon nærmest kan karakteriseres som masseproduksjon. Karene var en viktig handelsvare for vikingene, og i en utgraving i den gamle vikingbyen York i England har man funnet kokekar hvor man kunne spore kleberen tilbake til bruddene på Bårstad som ligger på Lalm i Vågå kommune på grunn av den spesielle sammensetningen av kleberen der. Kar av kleber utkonkurrerer nesten helt den lokale keramikkproduksjonen i Norge i denne perioden. Kleberstein var en bedre investering, for et ødelagt keramikk-kar måtte kastes, men en sprukken klebersteinsbolle kunne repareres med jernkramper.


Kleberstein ble benyttet i tilvirkning av koke- og forrådskar, spinnehjul, mortere, støpeformer, avlsteiner, smeltedigler og ulike former for lodd og vekter (til fiske eller tekstilarbeide), fra forhistorien og frem til 1800-tallet. Fiskesøkker ble også kalt jarstein. Mange av disse produktene har trolig blitt tilvirket som sekundære produkter av ødelagte kar. Kleberstein er lett å bearbeide og ble utskåret på kunstferdig vis på gravminner, særlig i Gudbrandsdalen. Andre viktige bruksområder har vært som byggemateriale i mange av de norske steinkirkene. Blant annet er Nidarosdomen bygd i kleberstein. Stavanger domkirke, Utstein kloster, Moster gamle kirke og Mariakirken i Bergen er også eksempler på byggverk med stort innslag av kleberstein.


På 1900-tallet har kleberstein særlig blitt benyttet som materiale i gravsteiner og i peiser og ovner på grunn av steinens gode varmelagringsegenskaper. Siden kleberstein tåler sterk oppheting, har den vært et gunstig materiale mht metallarbeide.