Spinnehjul

Beskrivelse: Spinnehjul med konisk form
Tidsepoke: Middelalder
Materiale: Bly
Tykkelse:
Diameter:
Vekt:
Annen info:

Funnopplysninger:

Funnet av: Iren Tovås
Dato: 29 mars 2017
Fylke: Østfold
Kommune: Kambo Gård
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Spinnehjul er svinghjulet på en håndtein, et enkelt håndredskap for spinning av tråd. Håndteinen med spinnehjul har vært brukt i vårt land siden steinalderen, og redskapet har vært brukt til 1800-tallet. Det har stor geografisk utbredelse.

Redskapet fungerer best om svinghjulet er laget av tungt materiale, som stein, metall, bein, horn eller et treslag med tyngde.

Spinnehjul av stein er spesielt bestandige og utgjør en stor gruppe arkeologiske funn, bl.a. i kvinnegraver. Selve teinen var laget av tre, og er derfor sjelden bevart.