Sølvskje

Beskrivelse: Emajert sølvskje laget av gullsmed David Andersen.

Tidsepoke: 1900
Materiale: Sølv og emalje
Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: 23 oktober 2016
Land: Norge
Fylke: Østfold
Kommune: Moss
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

David Andersen (født på plassen Krabysanden i Østre Toten, Oppland den 25. mai 1843, død 3. august 1901) var en norsk gullsmed, grunnlegger av firmaet David-Andersen AS.

Etter at David Andersen var konfirmert i 1859 begynte han i lære hos gullsmed Jacob Tostrup i Christiania.[1] Sin første utenlandsreise tok han etter endt utdannelse. I 1864–1865 reiste han til Preussen og Østerrike. På grunn av krig dro han så til Stockholm sommeren 1866. Samme år vendte han tilbake til Christiania for arbeide for Jacob Tostrup. I 1869 fikk David Andersen Statens reisestipend for å lære seg metallstøpning i London og Paris. Her ble han i syv år.[1]

I London giftet han seg med Sophia Gott (1848–1905) i 1873. I 1875 fikk de sønnen Arthur. I 1876 flyttet familien til Norge, og David Andersen startet sin egen gullsmedforretning i Christiania.[2]

De første årene var vanskelige for firmaet. Men i løpet av 1880- og 1890-årene opplevde firmaet stor vekst.[1] To måneder etter firmaets 25-årsjubileum døde David Andersen, 58 år gammel.