Ringspenne

Beskrivelse: Ringspenne dekorert med flotte detaljer. Nålepinnens spiss er avbrudt.
Tidsepoke: Middelalder
Materiale: Kobberlegering
Lengde: Nålepinnen 27 mm.
Diameter: 52 mm.
Vekt: 34 gram

Funnopplysninger:

Funnet av: Bartek Nowakowski
Dato: Oktober 2016
Land: Norge
Fylke: Østfold
Kommune: Moss
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

De arkeologiske funnene har avslørt at nordmenn tok med seg ringspennene som uttrykk for status fra Irland til Norge. De tidligste norske funn av ringspenner er fra kvinnegraver mellom år 800 og 850. En årsak til dette kan ha vært at vikingene innledningsvis ikke forholdt seg til maktsymbolikken rundt spennene men ga dem til sine ektefeller eller kjærester. Men nesten over natten rundt år 850 forandrer dette seg. Fra nå av begynner man i Norge å kopiere de irske spennene. Og nå finner vi spennene i mannsgraver som er så rikt utstyrt at vi snakker om gravlagte stormenn. Så, på 870- eller 880-tallet får vi slaget i Hafrsfjord, og riket samles.


I Norge ble de nye kopiene av ringspennen laget av bronse med overtrekk av tinn- eller sølv, og med ornamentikk i form av den mer særnorske borrestilen. I tillegg ble det laget store praktspenner av sølv, som er funnet igjen i mange av de rike skattefunnene fra perioden. Av 165 ringspenner man har funnet er 25 fra Irland, 140 av den norske typen.