Hengelås middelalder

Beskrivelse: Hengelås fra middelalder
Tidsepoke: Middelalder
Materiale: Jern

Funnopplysninger:

Funnet av: Iren Tovås
Dato: Mai 2016
Land: Norge
Fylke: Østfold
Kommune: Moss
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Funnet våren 2016 på Ramberg, i skogkanten.