Glassperle

Beskrivelse: Håndlaget perle av glass med svak oval form og flate sider. Fargen er lysblå-turkis.
Årstall: Mulig rundt 0-400 e.Kr.
Tidsepoke: Romertid-jernalder
Materiale: Glass
Bredde: 11 mm
Høyde: 12 mm
Vekt: 1,6 gram

Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: 27. mars 2017
Land: Norge
Fylke: Østfold
Kommune: Moss
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Kr.f.–400 e.Kr.: romertid

Romerriket bredte seg nordover det siste århundret før Kristus, og de neste 400 årene var Europa delt i to av ei befestet grense mellom romerne og de såkalte bar­bar­ene. Over grensa var det livlig handel, heftig dip­lo­mati og væpna konfrontasjoner. Romernes stats­for­valt­ning, mi­li­tære organisasjon og han­dels­øko­nomi fikk stor inn­flyt­else på germanske samfunn også i Skandinavia.


Romerne ga privilegier og kostbare gaver til sine handels- og al­li­an­se­part­nere. Til gjengjeld forventet de lojalitet. Også germanske ledere utvekslet eksklusive varer og rangsymboler som skapte forpliktelser og markerte tilhørighet i vidstrakte alliansenettverk.


I Norge byttet folk bosted og åkre mindre hyppig enn før, og mer per­ma­nen­te gårder ble etablert. Forskjellene mellom ulike bosetninger økte, og an­take­­lig oppstod begreper om eiendomsrett til jord. Gravskikken tillot store variasjoner. Noen ble gravlagt i monumentale gravhauger og fikk svært rike gravgaver, som vakre smykker, kostbare våpen og romerske glass.


Sannsynligvis skyldtes forskjellene en økende lagdeling av samfunnet, hvor enkelte slekter ville vise sin makt og storhet. Allianser mellom ledere og slekter ble etablerte og vedlikeholdt blant annet gjennom giftermål og ved å gi hverandre gaver og holde storslåtte gjestebud.