Fuglespenne

Beskrivelse: En draktspenne så rikt dekorert, i form av en ravn, en Odins fugl med Brisingamen rundt halsen. Funnet på foreningstur til Tesala i Råde.
Årstall: 650-725 e.Kr.
Tidsepoke: Merovingertidsfugl
Materiale: Kobberlegering
Lengde: 60 mm
Bredde: 16 mm

Funnopplysninger:

Funnet av: Bartek Nowakowski
Dato: 1 oktober 2016
Land: Norge
Fylke: Østfold
Kommune: Råde
Type terreng: Dyrket mark
Innlevert til: Fylkesarkeologen i Østfold fylkeskommune

Kategori:

Beskrivelse

Fibula er en type draktsmykker fra førhistorisk tid. Betegnelsen skriver seg fra latin, figo, det vil si noe som fester eller føyer noe sammen. De tidligste fibulaene er da også ganske enkle nåler og hekter, som utvikler seg til låsbare nåler etter samme prinsipp som ved vår tids sikkerhetsnåler. Som ved disse er den klassiske fibulaen satt sammen av en fast bøyle med nåleholder (også benevnt fot), og en fjærende nål som kan holdes fast i nåleholderen.


I Skandinavia finnes de første ganske enkle fibulaene så langt tilbake som i eldre bronsealder, dvs. omtrent 1000 f.Kr. Fra førromersk jernalder har vi fibulaer av både bronse og jern, med fjærende nål. Romertiden kan oppvise et meget rikt og mangfoldig materiale med flere hovedtyper.

I Danmark ble det laget en spesiell type fibula, kalt rosettfibula, i romertiden. Denne typen spenner ble antakelig kun laget ved Him­ling­øje på Øst-Sjælland. Derfra ble de distribuert rundt i resten av Skandinavia, trolig som gaver blant eliten. I Norge er rosettfibulaer funnet både i Levanger, på Karmøy og i Rygge.


I folkevandringstiden ble den korsformede fibulaen vanlig, både for menn og kvinner; dette er en direkte etterlikning av senromerske former.

Fibulaene kunne ha ornamenter på bøyle og fot, men etter hvert ble det i tillegg lagt plater med dekor oppå bøylen, og vi får bl.a. rosettfibulaene. Senere kom de overdimensjonerte relieffspennene, de største og mest prangende i denne funnkategorien.

Yngre jernalders fibulaer finnes i flere varianter som de treflikede og tosidige spennene. De vanligste er imidlertid de skålformede spennene, også kjent som ovale spenner, som er selve kjennemerket på vikingtidens kvinnedrakt i Norden. Her sitter bøyle og nål under et ovalt halvrundt skall, som regel av bronse, men de fineste er av sølv.