Flintflekke

Funnet av: Iren Tovås

Sted: Jeløya/Moss

Dato: Høsten 2016

Alder: Steinalder

Kategori:

Beskrivelse

Flint.

I steinalderen var flint et råstoff til våpenog redskaper. I Danmark, der forekomster av flint er vanlig, var flint gjennom hele steinalderen det viktigste råstoffet til fremstilling av redskaper. I Norge, der flint ikke finnes i berggrunnen, har strandflint vært benyttet, det vil si flint ført med isen fra Danmark.


Knakking vil si å tilvirke steinredskaper ved hogging, altså å slå av steinavslag fra stein. Ordet stammer fra det tyske ordet knap (å slå i stykker, brekke) og ligner det norske ordet knekke.

Opprinnelig ble ordet brukt om flintsmeder (knappers) som produserte flint til flintlåsgevær og bygningsstein. I ny tid brukes begrepet om tilvirking av steinredskaper lik de som ble brukt i steinalderen.


For å slå avslag fra steiner ble det enten brukt runde vannrullede steiner eller gevir. Det var to hovedmetoder  for å produsere steinredskaper. Disse kalles flatehogging og flekkeproduksjon.

Ved flatehogging var målet at kjernen i steinråstoffet skulle utgjøre steinredskapet, slik som kniver og økser. Ved flekkeproduksjon var det avslagene som skulle fungere som redskap. Disse avslagene er kjent som flekker.