3 Skilling

Beskrivelse: 3 Skilling Lybsk – 1/16 Thaler – 6 Skilling
Årstall: 1668
Regent: Frederik III
Land: Danmark
Myntsted: Glückstadt
Myntstedmerke: Korslagte glødehaker
Myntmester: Johan Woltereck
Materiale: Sølv – 812‰
Advers: FRIDER 3 D G D N V G REX
Revers: MONETA NOVA GLVCKSTAD / XVI E REICHS THA 1668

Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: 2016
Fylke: Østfold
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Frederik III (født 18. mars 1609, død 9. februar 1670) var konge av Danmark og Norge 1648–1670 og tilhørte huset Oldenburg. Han huskes spesielt for at han var den monarken som innførte eneveldet ved et statskupp i 1660, senere bekreftet og formalisert gjennom Enevoldsarveregjeringsakten og Kongeloven.


Frederik ble født på borgen Haderslevhus i 1609 som nest eldste sønn av Christian IV og dronning Anna Kathrine. Da kongens eldste sønn, prins Christian, døde i 1647, ble Frederik valgt som den nye tronfølgeren og overtok derfor tronen etter sin far da han døde i 1648. I forbindelse med kroningen samme år måtte han underskrive den hittil strengeste håndfestning, noe som øket Riksrådets makt betydelig. I 1643 giftet den 35-årige Frederik seg med den 15 år gamle Sophie Amalie. I løpet av ekteskapet fikk de åtte barn.

Frederik III døde av lungebetennelse i februar 1670 og ble gravlagt i Roskilde domkirke. Hans eldste sønn Christian overtok tronen som kong Christian V.