24 skilling 1852

Årstall: 1852
Regent: Oscar I
Land: Norge
Myntsted: Kongsberg
Myntstedmerke:
Materiale: Sølv – 875‰

Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: 2016
Fylke: Østfold
Kommune: Moss

Kategori:

Beskrivelse

Mer om Oscar I her.

Funnet på nordre Jeløy, dyrket mark.