2 krone Oscar II 1878

Årstall: 1878
Regent: Oscar II
Land: Norge
Myntsted: Kongsberg
Materiale: Sølv – 800‰

Funnopplysninger:

Funnet av: Iren Tovås
Dato: 2016
Fylke: Østfold
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

En historisk norsk førsteutgave:

Norges aller første 2- krone i sølv.

Norges aller første 2-krone i sølv, en svært viktig mynt i norsk mynthistorie som ble utgitt
under Kong Oscar II i 1878. Av totalopplaget på de Norske 2-kronene er over 70 % av myntene inndratt av Norges Bank (tall hentet fra Den Kongelige Mynts årsberetning i 1983). I tillegg har et stort antall mynter gått tapt som resultat av omsmelting gjort av privat personer.