12 Skilling Oscar I

Årstall: 1846
Regent: Oscar I
Land: Norge
Myntsted: Kongsberg
Myntstedmerke:
Materiale: Sølv – 875‰

Funnopplysninger:

Funnet av: Bartek Nowakowski
Dato: 2016
Fylke: Østfold
Type terreng: Dyrket mark

Kategori:

Beskrivelse

Oscar I, (Oskar I, Josef Frans Oskar, opprinnelig Joseph François Oscar) (født 4. juli 1799, død 8. juli 1859) var konge av Norge og Sverige fra 1844. Oscar var eneste sønn av kong Karl III Johan og dronning Desideria. Han var født i Paris og kom til Stockholm sammen med sin mor i juni 1811 etter at faren i august 1810 hadde blitt valgt til svensk kronprins. 

Oscar overtok styret 8. mars 1844. Han og Josefine ble kronet i Stockholm 28. september 1844, men de ble aldri kronet i Norge.


I 1852 ble Oscar I og flere i hans familie rammet av tyfoidfeber en gang de var i Christiania, og kongeparets nest eldste sønn, prins Gustaf, døde av sykdommen. I 1857 fikk kongen en hjernesvulst og etterhvert overtok kronprinsen regjeringen. Oscar I døde i 1859, 60 år gammel, og ble begravet i Riddarholmskyrkan i Stockholm.