12 Skilling 1721

Årstall: 1721
Regent: Frederik IV
Land: Danmark
Myntsted: København
Myntmester: Christian Wineke den Yngre
Myntmestermerke: CW
Materiale: Sølv – 562‰

Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: April 2017
Fylke: Østfold

Kategori:

Beskrivelse

Frederik IV av Danmark og Norge

Frederik IV tilhørte huset Oldenburg og var konge av Danmark og Norge 1699–1730. Han ble født på Københavns slott som sønn av Christian V og Charlotte Amalie.

Frederik IV var konge i Danmark-Norge i mer enn 30 år. Han var den mest arbeidsomme og pliktoppfyllende av kongene på 1700-tallet, til tross for at utgangspunktet ikke var det beste. Faren, Christian 5, ønsket ikke å bli overgått av sin sønn, og han hadde derfor gitt ham en høyst mangelfull utdannelse og hadde holdt ham utenfor statsstyret.

Frederik hadde stor arbeidskapasitet og var meget samvittighetsfull. Han satte seg grundig inn i sakene og tok sine standpunkter. Kongens kammertjener husket ham som en nådig og mild konge som ville vite alt som hendte i rikene. Han påpekte at kongen hadde stor hukommelse, var en “sterk regner” og en dyktig og nøyeregnende økonom. Dessuten tålte han kulde og var gjerne med uansett hvor dårlig været var. Frederik 4 besøkte Norge to ganger, 1704 og 1709. Den første gangen gjennomførte han en omfattende rundreise i Sør- og Midt-Norge for å vinne oppslutning blant nordmennene. Han delte bl.a. ut en reisedaler med skryt av nordmennenes mot og tapperhet og tok imot flere hundre supplikker.

Frederik 4 var ikke noe militært talent, og i motsetning til Karl 12 deltok han ikke personlig i kampene. Derimot gjorde han en stor innsats bak skrivebordet. Selv om de svenske områdene ikke lot seg gjenerobre, greide Danmark-Norge seg langt bedre mot Sverige enn hva som hadde vært tilfelle under Frederiks forgjengere. Flåten, under ledelse av nordmennene Iver Huitfeldt og Peter Wessel Tordenskiold, vant mange seirer, og Karl 12s angrep på Norge 1716 og 1718 førte ikke frem.

Resultatet av krigen ble at Gottorps del av Slesvig ble erobret av Danmark (og inkorporert i kongens slesvigske besittelser 1721), og svenskene forpliktet seg til aldri mer å støtte hertugen av Gottorp mot Danmark. Dessuten mistet de sin tollfrihet i Øresund. Sverige måtte også oppgi sine besittelser i Baltikum og Nord-Tyskland. Dermed var en ny likevekt etablert i Norden og – skulle det vise seg – det var slutt på de mange krigene i Norden.

Kongens siste år var lite lykkelige. Store deler av bykjernen i København ble ødelagt i en brann 1728, og året etter døde hans siste gjenlevende barn med Anna Sophie Reventlow. Kongen var plaget av samvittighetsnag og så det som Guds straff at ingen av hans barn med henne vokste opp. Det er naturlig å se en sabbatsforordning fra april 1730 som et utslag av kongens dystre sinnsstemning: Maskerader, komedier, gilder og gjestebud ble forbudt på søn- og helligdager. Kongen døde i oktober samme år på hjemvei fra en reise til hertugdømmene.