1 Witten 1365-1379

Beskrivelse: Witten (Hvid) – 4 pfennig
Årstall: 1365-1379
Land: Tyskland – Det tysk-romerske rike 962-1806
Stat: Anklam
Myntsted: Anklam
Materiale: Sølv – 900‰
Diameter: 19 mm
Vekt: 1,29 gram
Advers: MONETA TANGLIN
Revers: BENEDICTVS DEVS

Funnopplysninger:

Funnet av: Arne Andersen
Dato: 2017
Sted: Norge, Østfold, Moss, Jeløya
Type terreng: Dyrket mark

Kategorier: ,

Beskrivelse

Witten

Eldre tysk mynt som tilsvarte 1/3 schilling. Mynten ble først preget i Lübeck i 1325. I Danmark og Norge ble den kalt hvid.

Tyske witten var i Norge en av de hyppigst brukte skillemynter blant hanseatiske kjøpmenn og arbeidere. For eksempel var brudd på Schøtstueretten for en «junge» (dreng) tre witten.


Hvid

(lat. album, n., ty. Witten), dansk og norsk mynt som ble slått etter mønster av den tyske Witten, og som normalt ble regnet lik 4 penninger = 1/3 sk. (jf. lybsk myntregning). Pga. forringelse gikk det i de første to–tre tiårene av 1500-tallet gjerne flere hvid på en skilling, opp til 6. I Norge ble hvid utmyntet fra 1490-årene, både av kongemakten og av erkebiskopen (kronhvid og S. Oluf-hvid). I Danmark ble hvid slått allerede fra 1300-årene, og utmyntingen fortsatte til 1686, fra 1619 som koppermynt. H.W.