Pulltab Miners, Rekreasjons Metalldetektorister|Lokalisert Jalund/Moss

Museumet

/Museumet
 

PulltabMiners funnsamlinger og historiefortellinger.

Funngalleri med utfyllende informasjon knyttet til gjenstander, funnet og deres plass i historien.

I kategorien «Uidentifisert» finnes det gjenstander vi ikke har greid ID på, disse kan kommenteres og det er velkomment med detektivarbeid som kan plassere disse funn i respektive kategorier. Hjelp gjerne til med dette. 

Kategorier