Museumet

 

PulltabMiners funnsamlinger og historiefortellinger.

Funngalleri med utfyllende informasjon knyttet til gjenstander, funnet og deres plass i historien.

I kategorien «Uidentifisert» finnes det gjenstander vi ikke har greid ID på, disse kan kommenteres og det er velkomment med detektivarbeid som kan plassere disse funn i respektive kategorier. Hjelp gjerne til med dette. 

Kategorier